FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

FSC® KEURMERK

FSC is een internationale, non-profit organisatie die zich wijdt aan het promoten van verantwoord bosbeheer wereldwijd. De organisatie stelt bedrijven en consumenten in staat om op basis van betrouwbare informatie een bewuste keuze te maken voor duurzame bosproducten. Hierbij wordt de kracht van marktwerking gebruikt om een positieve verandering te bewerkstelligen. 

DuraCert is lid van FSC International samen met marktleidende milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace, bedrijven zoals Tetra Pack en Mondi PLC en sociale organisaties zoals National Aboriginal Forestry Association of Canada. Daarnaast zijn veel boseigenaren en hout- en papier verwerkende bedrijven lid.

's werelds sterkste systeem voor certificering in termen van wereldwijde bereik, robuustheid van standaarden en het aantal bedrijven die betrokken zijn.

10 principes voor verantwoord bosbeheer

De standaard voor verantwoord bosbeheer van FSC is gebaseerd op 10 principes die de basis vormen voor 68 criteria die per land of regio verder uitgewerkt zijn.

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

  • Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

  • De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

  • Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

 
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

  • De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

  • Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

  • Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.


 

Handelsketen certificering

De handelsketen of Chain of Custody certificering, stelt bedrijven in staat om producten met een FSC-logo te labelen en als FSC-gecertificeerd te verkopen. Chain of Custody certificering is essentieel voor bedrijven om de toegang naar milieu- en sociaal bewuste markten te openen, maar ook om te voldoen aan eisen bij projecten in de openbare ruimte. O.a. het BREEAM- en LEED systeem, TPAC (Nederlandse Overheid  inkoopbeleid) en de MVO prestatieladder erkennen FSC.

FSC Nederland en FSC International

 

 

Nuttige links

FSC Nederland
FSC International

Meer informatie nodig?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u snel terug.

Ja, ik ga akkoord met de privacy voorwaarden