Individuele certificering

Bedrijven die niet kunnen deelnemen aan het groepscertificaat, kunnen een individueel individueel certificaat behalen. Vele bedrijven riepen onze hulp in voor advies en begeleiding tijdens het certificeringtraject. Ons slagingspercentage is tot op heden 100%.

Hoe helpen wij u?

Ieder adviestraject wordt vooraf uitgebreid met u besproken en naar uw wensen ingericht. Meestal komen wij meerdere keren op uw bedrijf langs voor instructies en een pre-audit. In ieder geval voeren wij de volgende activiteiten uit:
• Instructie van de sleutelfunctionarissen binnen uw bedrijf;
• In kaart brengen van de huidige werkwijze en het inpassen van de regelgeving hierin;
• Opstellen van het handboeken en benodigde procedures en formulieren;
• Het uitvoeren van een pre-audit om te controleren of aan de certificeringscriteria van kan worden voldaan.

Na het advies

Bij een positief doorlopen pre-audit kunt u met een gerust hart de certificering aanvragen bij één van de certificeerinstellingen. Uiteraard helpen wij u bij een keuze voor een certificeerinstelling.

Kosten

Voor advies en begeleiding naar individuele certificering rekenen wij normaal gesproken € 1.500,00. Dit is inclusief 2 bedrijfsbezoeken, handboek, procedures en pre-audit.

Vaak krijgt u bij begeleiding door ons korting bij een certificeerinstelling op de kosten voor de initiële certificering. De prijzen van certificering verschillen per certificeerinstelling en lopen uiteen van € 950,00 tot € 1.900,00 per jaar.