SAMEN ONDERNEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

FSC® PAKT FRAUDE AAN

09-07-2020

Helaas bestaan nog steeds gecertificeerde bedrijven, die opzettelijk misbruik maken van het FSC-keurmerk door niet-gecertificeerde producten met een FSC-claim aan te bieden. FSC wil dit een halt toeroepen. Daarom wordt er hard gewerkt Advice Note 18 met ingrijpende consequenties.

De notitie specificeert de acties die moeten worden ondernomen wanneer opzettelijk gemaakte valse claims worden geïdentificeerd en voorziet in maatregelen. Welke maatregelen er uiteindelijk genomen worden, is per situatie afhankelijk. Duidelijk is dat organisaties die opzettelijk fraude plegen met FSC geschorst worden. Afhankelijk van de omvang van de fraude betekent dit, dat organisaties minimaal 6 tot maximaal 60 maanden worden geweerd uit het FSC-systeem. Zij kunnen in deze periode ook niet als onderaannemer binnen een FSC-werk optreden. Een geblokkeerde status wordt via de FSC-database kenbaar gemaakt. Daarnaast moet het bedrijf afwijkingen opvolgen en rekening houden met een flinke compensatieboete als het na de blokkade opnieuw gecertificeerd wil worden. Over de definitieve uitwerkingen houden wij u op de hoogte.

Overzicht