SAMEN ONDERNEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

WAT DOET DE MSC EIGENLIJK PRECIES?

17-09-2020

De Marine Stewardship Council is opgericht om internationaal een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de oceanen door duurzame visserij te stimuleren. Hiervoor werkt de MSC nauw samen met onder meer de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES). ICES onderzoekt op geheel onafhankelijke basis of visbestanden afnemen. Maar ze kijken ook of vangstquota onder nieuwe wetenschappelijke adviezen liggen en of er voldoende aanwas is van jonge vis. Op grond van deze uitkomsten baseert MSC zijn besluiten, welke vissoorten en schelpdieren het MSC-keurmerk krijgen en hoe, waar en door wie deze MSC-gecertificeerd gevangen mogen worden.
Certificering wordt hiervoor als middel gebruikt, zodat tot aan de eindconsument traceerbaar blijft of de vis ook daadwerkelijk verantwoord is gevangen. Gecertificeerde organisaties dragen door hun afdracht aan de MSC bij, dat de Marine Stewardship Council zijn missie kan blijven uitvoeren. Hierdoor draagt elk MSC-gecertificeerde bedrijf - ook u! - actief bij aan de bescherming van visbestanden en ecosystemen en in het verlengde ook aan het blijvende levensonderhoud van vissers en visverkopers wereldwijd.

Bedankt hiervoor, dit is iets om trots op te zijn! Draag dit uit, bijvoorbeeld tijdens de Bewuste Visweek, en bied uw klant de mogelijkheid tot een verantwoorde keuze.

Overzicht