SAMEN ONDERNEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Dénkt u duurzaam in te kopen? Of weet u het zéker?

Wist u dat u alleen bij gecertificeerde partijen kunt inkopen om er zeker van te zijn dat de geleverde producten gecontroleerd verantwoord zijn geproduceerd? Wist u dat een verwijzing naar een keurmerk als FSC® of PEFC alleen waarde heeft als de opdrachtnemer ook daadwerkelijk voor deze keurmerken is gecertificeerd? En wist u dat u zélf kunt controleren of een opdrachtnemer ook daadwerkelijk gecertificeerd is? Wij geven u hieronder graag een paar praktische tips over hoe u nu zéker kunt weten dat u duurzaam inkoopt, en informeren u waarom u dit zou moeten doen. 

WAAROM DUURZAAM INKOPEN

Er zijn 2 belangrijke redenen om duurzaam in te kopen. Ten eerste vanwege het moeten voldoen aan (inter)nationale regelgeving. Ten tweede omdat de bossen wereldwijd van vitaal belang zijn. 

Regelgeving

Op Europees niveau is er, sinds maart 2013, een wet (EUTR, European Union Timber Regulation) van kracht die moet voorkomen dat er illegaal gekapt hout binnen de Europesche Unie wordt verhandeld. De overheid controleert actief bij bedrijven of aan de eisen wordt voldaan. Bedrijven moeten zelf aan kunnen tonen dat zij hout verhandelen dat niet illegaal gekapt is.

De Nederlandse overheid zet zich sinds 2008 actief in om het aandeel duurzaam geproduceerd hout in overheidsprojecten te vergroten. Hiervoor maakt zij gebruik van een toetsingscommissie (TPAC). Deze commissie heeft een aantal richtlijnen opgesteld, waarmee kan worden gekeken of het hout daadwerkelijk voldoet aan deze eisen (TPAS). Daarnaast heeft de overheid middels PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) een aantal handreikingen gedaan om de inkoop van duurzaam geproduceerd hout te vergemakkelijken.

 

Het belang van bossen

Wereldwijd verdwijnt er nog steeds bos. Dit heeft vérstrekkende gevolgen, zoals het verlies van biodiversiteit, erosie en verstoring van de waterhuishouding. Bossen hebben daarnaast een belangrijke functie in het behouden van een gezond leefklimaat, bomen halen immers CO2 uit de lucht en dragen daarmee bij aan een oplossing voor de opwarming van de aarde. 

PRAKTISCHE HANDREIKINGEN OM DUURZAAM IN TE KOPEN

U, als opdrachtgever, speelt een belangrijke rol. Wanneer u duurzaam in wilt kopen, dient u dit al bij uw aanvraag kenbaar te maken. Vraag om producten met het FSC® of PEFC keurmerk! U kunt deze producten alleen inkopen bij opdrachtnemers die in het bezit zijn van een geldig FSC of PEFC certificaat. Immers, alleen wanneer de gehele keten, van bron tot consument, is gecertificeerd, weet u zéker dat de producten die u inkoopt van gecontroleerde bronnen afkomstig zijn. 

U controleert zelf of uw opdrachtnemer gecertificeerd is. Dit kunt u doen in de online databases van FSC en PEFC. Wanneer uw opdrachtnemer in het bezit is van een geldig certificaat, kunt u met een gerust hart bij deze partij inkopen. U bent er dan van verzekerd dat de producten die u inkoopt, gegarandeerd en gecontroleerd afkomstig zijn uit goed beheerde bronnen.TWIJFELT U NOG? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. WIJ INFORMEREN U GRAAG!