Veel gestelde vragen

Keurmerken

1. Mag mijn bedrijf na een certificering alleen nog maar gecertificeerde producten in- en verkopen?
Als uw bedrijf gecertificeerd is, kunt u nog steeds niet-gecertificeerde producten in- en verkopen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alles standaard gecertificeerd in te kopen en als zodanig te verkopen.

2. Mag PEFC-materiaal als FSC®-gecertificeerd verkocht worden?
Dit is mogelijk, maar alleen als het PEFC-materiaal bij FSC-materiaal gemengd wordt en het PEFC-materiaal aan een aantal eisen voldoet. Ten eerste moet het PEFC-materiaal voldoen aan de 5 eisen van de Controlled Wood (CW) standaard van FSC. Om dit te bewijzen moet een risico inventarisatie worden gemaakt. Ten tweede moet het PEFC-materiaal bijgemengd worden in een zogenaamd percentagesysteem of creditsysteem. Deze systemen worden over het algemeen alleen toegepast door bedrijven in het begin van de keten (Chain of Custody) zoals papierfabrieken, grotere zagerijen etc. Hierbij worden de volumes van het FSC-materiaal en het PEFC-materiaal berekend voor één product of over langere periode. Als laatste kan er, wanneer er gewerkt wordt met een percentagesysteem, tot maximaal 30% materiaal dat voldoet aan aan de CW standaard bijgemengd worden om nog gebruik te kunnen maken van het FSC label.

3. Mag FSC materiaal als PEFC-gecertificeerd verkocht worden?
Dit is mogelijk, maar alleen als het FSC materiaal bij PEFC materiaal gemengd wordt. Het PEFC-materiaal moet bijgemengd worden in een zogenaamd percentagesysteem. Dit systeem wordt over het algemeen alleen toegepast door bedrijven in het begin van de keten (Chain of Custody) zoals papierfabrieken, grotere zagerijen etc. Hierbij worden de volumes van het FSC materiaal en het PEFC materiaal berekend voor één product of over langere periode. Er kan maximaal 30% FSC materiaal worden bijgemengd om nog gebruik te kunnen maken van het PEFC label.

4. Mag gerecycleerd materiaal als PEFC-gecertificeerd verkocht worden?
Ja dat mag. Al het materiaal waarvan aangetoond kan worden dat het gerecycled is mag worden verkocht als PEFC-gecertificeerd materiaal.

5. Mag gerecycleerd materiaal als FSC-gecertificeerd verkocht worden?
Ja dat mag, maar alleen als uw bedrijf hiervoor een uitbreiding van de scope van het certificaat heeft gekregen. Met die uitbreiding kunt u aantonen dat het materiaal daadwerkelijk gerecycled is en daarom verkocht mag worden als FSC-gecertificeerd.

6. Voldoet mijn bedrijf aan de EUTR (European Union Timber Regulation) na FSC- of PEFC certificering?
De EUTR is op 3 maart 2013 van kracht geworden. Vanaf die datum moeten importeurs en handelaren binnen de EU aantonen dat de hout(vezel)producten die verkocht worden van legale afkomst zijn. Om dit aan te tonen moet uw bedrijf documentatie ten aanzien van de herkomst van de producten kunnen overleggen aan het bevoegd gezag (Nederlandse Voedsel- en Waren Authoriteit). Wij hebben hiervoor een online risico-analyse gemaakt die u helpt bij het toepassen van de wetgeving. Een FSC- of PEFC-certificering helpt u al een heel eind op weg, maar het wordt door de EU niet als vervanging van de EUTR gezien. Leest u op onze website meer over de EUTR.

7. Wordt PEFC door de overheid als duurzaam gezien?
Ja, PEFC is door de overheid toegelaten tot het Nederlands duurzaam inkoopbeleid. Alle hout en houtvezelproducten afkomstig van een systeem vallend onder de paraplu van PEFC kunnen toegepast worden voor overheidsprojecten. De overheid heeft sinds 2010 het streven om 100% duurzaam in te kopen. Om duidelijk te krijgen wat de overheid als duurzaam beschouwd heeft zij een commissie in het leven geroepen om bestaande keurmerken op de Nederlandse duurzaamheidscriteria te toetsen: Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). De commissie heeft PEFC International getoetst op de Nationale standaarden van Finland, Zweden, Duitsland, België en Oostenrijk en is tot de conclusie gekomen dat hout met het PEFC-keurmerk voldoet voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, met uitzondering van MTCS waarover veel politieke discussie is gevoerd. Sinds 2 juni 2014 is MTCS ook toegelaten doordat de politiek heeft besloten dat aan 7 van de 9 duurzaamheidscriteria moet worden voldaan om toegelaten te worden tot het Nederlands duurzaam inkoopbeleid, dit valt te lezen in de staatscourant van 2 juni 2014. De staatssecretaris heeft deze beslissing genomen op voorwaarde dat MTCS na 2 jaar voldoet aan alle 9 duurzaamheidscriteria van TPAC. Meer informatie over TPAC vindt u op www.tpac.smk.nl.

8. Wat moet ik betalen voor het gebruik van het MSC-logo?
Als u de MSC-gecertificeerde producten rechtstreeks aan de consument verkoopt en u koopt minder dan 200.000 USD aan MSC-gecertificeerde vis in, dan hoeft u slechts 250 USD per jaar voor het gebruik van het MSC-logo te betalen. Dit is een vast bedrag en er worden geen zogenaamde "volumeroyalty's" gerekend. Koopt u meer MSC-gecertificeerde vis in of verkoopt u aan bedrijven dan geldt een andere regelen. Neemt u s.v.p. contact met ons op voor nadere informatie.

Certificering

1. Hoe snel kan mijn bedrijf gecertificeerd worden?
Certificering van uw bedrijf kan snel geregeld worden. Als u zich aansluit bij het groepscertificaat dan komen wij binnen 4 weken op uw bedrijf voor het eerste bezoek en de opleiding, als de agenda's goed op elkaar aansluiten kan dit meestal sneller. Normaal gesproken kunt u na ons bezoek binnen enkele werkdagen gecertificeerd zijn.

Bij een adviestraject gelden dezelfde termijnen voor ons eerste bezoek. De data voor het tweede en eventueel vervolg bezoeken spreken we gezamenlijk af. De certificeerinstelling die u uiteindelijk gaat controleren heeft meestal een wat minder flexibele agenda en zij raden u dan ook aan om alvast een principe afspraak voor de initiële audit vast te leggen.

2. Krijgt mijn bedrijf een eigen certificaatnummer bij groepscertificering?
Ja, uw bedrijf krijgt een certificaatnummer dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel is het algemene groepscertificaatnummer  en het laatste deel is een lettercode welke uniek is voor uw bedrijf.

3. Welke bedrijven moeten een certificaat hebben?
Alle bedrijven die juridisch eigenaar zijn of worden van een gecertificeerd product moeten een certificaat hebben om dit product als gecertificeerd te mogen verkopen. Dit geldt voor alle bedrijven in de handelsketen vanaf de gecertificeerde bron tot aan de eindgebruiker.

EUTR

1. Voor welke producten geldt de EUTR?
De EUTR geldt voor hout en houtproducten die genoemd zijn op de bijlage bij de verordening. De EUTR geldt niet voor gerecycled producten waarvan de (gerecycleerde) grondstof zijn levenscyclus reeds heeft voltooid en anders zouden worden verwijdert als afval (post-consumer recycled). Om exact te bepalen of uw producten onder de EUTR vallen kunt u gebruik maken van onze gratis analyse op www.timberregulation.eu.

2. Vanaf wanneer is de EUTR van kracht?
De EUTR is vanaf 3 maart 2013 van kracht. Vanaf die datum moeten alle bedrijven die hout of houtproducten voor het eerst binnen de EU op de markt brengen of verhandelen voldoen aan de regels van de verordening.

3. Wat is het verschil tussen de EUTR en FSC/PEFC?
De EUTR kent alleen criteria die te maken hebben met legaliteit. De keurmerken FSC en PEFC kennen daarnaast ook criteria die te maken hebben met het principe van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij spelen ook milieu-, sociale en economische aspecten een rol. De EUTR is dan ook geen vervanging van FSC of PEFC, maar slechts een begin naar verantwoord-en duurzaam bosbeheer.

4. Wat zijn de sancties die staan op overtreding van de EUTR?
De EUTR is voorlopig ondergebracht in de Flora- en faunawet. Een overtreding van de Flora- en faunawet wordt door het bevoegd gezag gezien een economisch delict. Ten eerste worden de goederen in beslag genomen. Daarnaast is er een maximum boete van 72.000 EURO of 2 jaar detentie/maatschappelijk werk. Voor handelaren zijn nog geen sancties vastgesteld, deze zullen vastgelegd worden in een nieuwe natuurbeschermingswet van 2013/2014.

5. Welke bedrijven hebben met de EUTR te maken?
Alle bedrijven die hout of houtproducten voor het eerst binnen de EU op de markt brengen worden marktdeelnemers genoemd. Deze bedrijven moeten door middel van het toepassen van een Stelsel van Zorgvuldigheideisen aantonen dat deze producten niet van illigale houtkap afkomstig zijn. De bedrijven die daarna de hout of houtproducten verhandelen binnen de EU worden handelaren genoemd. Deze bedrijven moeten een traceerbaarheidssysteem (Chain of Custody) toepassen.