SAMEN ONDERNEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

UW PARTNER IN CERTIFICERING

DuraCert® is een innovatieve organisatie, die gespecialiseerd is in de certificering van organisaties op het gebied van duurzaamheidskeurmerken. Wij ondersteunen, begeleiden, adviseren en trainen op een geheel nieuwe manier uw organisatie en medewerkers bij het behalen en behouden van het certificaat. De eigenheid en authenticiteit van uw organisatie is hierbij altijd ons uitgangspunt. Naast onze kennis van de keurmerken FSC®, PEFC, MSC en ASC, beschikken wij ook over de kennis en middelen om bedrijven in de houtsector te laten voldoen aan de EUTR.

Daarnaast profileren wij ons als partner voor (semi) overheden. Wij ondersteunen beleidsmakers en inkopers binnen de (semi) overheid om de regelgeving ten aanzien van duurzame inkoop te realiseren.


WAAROM KIEZEN VOOR DURACERT®

Wij houden van een pragmatische aanpak en helpen u resoluut bij het nemen van de juiste beslissingen tijdens het certificeringstraject. Met ruim 12 jaar ervaring hebben wij kennis van alle soorten bedrijven in de hele handelsketen van hout-, papier- (FSC en PEFC) en visproducten (MSC en ASC).


WIJ ZIJN LID VAN

MVO Nederland

Wij zijn partner van MVO Nederland, een netwerk van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen als vanzelfsprekend zien.


FSC International

Vanuit onze langdurige relatie met FSC zijn wij vanzelfsprekend ook partner van deze organisatie en ondersteunen wij de organisatie op het gebied van kennisdeling over standaarden.PEFC
Nederland

Ons lidmaatschap van PEFC Nederland biedt ons en PEFC de mogelijkheid om kennis en ervaringen op het gebied van de toepassing van de standaarden te kunnen delen.

ONZE MEDEWERKERS

 Bert de Jong

Bert de Jong

Groepsmanager, lead auditor en adviseur

bert@duracert.com
+31 (0) 6 21 583 390

Expertise:

kwaliteitsmanagement, veiligheids-, gezondheids-
en milieumanagementsystemen, bouwkunde en
civiele techniek, ISO 9001:2015

   Hanneke du Hen Leeflang

Hanneke Leeflang

Interne auditor en adviseur

hanneke@duracert.com
+31 (0) 6 25 184 821

Expertise:

bouwkunde, werkvoorbereiding, calculatie, ISO 19011


Sandra Spier Schmitt

Sandra Spier - Schmitt

Interne auditor en adviseur

sandra@duracert.com
+31 (0) 6 29 223 713

Expertise:

financiële bedrijfsvoering, ISO 19011

  Kees Roorda

Kees Roorda

Interne auditor en adviseur

kees@duracert.com
+31 (0) 6 20 030 356

Expertise:

bedrijfskunde, financiële administratie,   ISO 19011

  Remco Polhuis

Remco Polhuis

Lead auditor en adviseur

remco@duracert.com
+31 (0) 6 81 050 105

Expertise:

houthandel, houttechnologie, ISO 9001MISSIE

Door het aanbieden van onze diensten stimuleren wij het gebruik van wereldwijd erkende keurmerken die de verantwoorde en duurzame herkomst van producten garanderen. Deze keurmerken kennen hiervoor een Chain of Custody certificeringssysteem voor traceerbaarheid binnen de hele handelsketen van oorsprong tot aan de eindgebruiker.

Wij adviseren bedrijven bij het toepassen van de regelgeving in hun bedrijfsprocessen. Eén van onze hoofdactiviteiten is het beheren van groepscertificaten. Hiermee maken wij het voor bedrijven mogelijk om op eenvoudige wijze gecertificeerd te kunnen worden.

Wij kiezen expliciet voor keurmerken die de verantwoorde en duurzame herkomst van de producten garanderen. Alleen door een goede omgang met natuurlijke hulpbronnen kan onze toekomst en die van onze kinderen worden gewaarborgd. Wij denken dat de sleutel hiertoe ligt in een goede harmonieuze samenhang tussen ecologische, sociale en economische aspecten. Daarom gaan wij altijd met respect voor de natuur, mens en bedrijf met elkaar om.

Wij zullen blijven streven naar het verbeteren van onze kwaliteit en blijven zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan goede toekomst voor mens en milieu. 

Het team van DuraCert:

Bert de Jong
Kees Roorda
Hanneke Leeflang
Remco Polhuis
Sandra Spier-Schmitt