MSC CERTIFICERING

Marine Stewardship Council

Det bedst kendte mærke for bæredygtigt fiskeri er Marine Stewardship Council. Stadig flere fiskerier sørger for at blive kendt for deres bæredygtige fiskeri igennem MSC-certificering. MSC-logoet erkendes af næsten halvdelen af forbrugerne som det logo, der står for fiskeri, der bidrager til bevarelsen af fiskebestandene i hele verden.

Har du hurtigt brug for et MSC-certifikat?

Efterlad dine kontaktoplysninger, så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Jeg accepterer Privacy Policy

Bæredygtig herkomst

Forbrugere finder det stadig mere vigtigt at vide, at fisken ikke stammer fra over-fiskeri og skader miljøet. Med MSC-certificering kan du som virksomhed vise, at fisken kommer fra bæredygtigt fiskeri. Kun ved at lade dig certificere til et chain of custody-certifikat kan du bruge MSC-etiketten, og det kontrolleres af en uafhængig part, om fisken virkelig er af bæredygtig herkomst.

Bæredygtighed garanteret: fra kilden... over producenten... til slutbrugerenKILDE


PRODUCENT


FABRIKANT


HANDEL


SLUTBRUGER

FOR HVEM?

Du kan tilslutte dig til vores MSC-gruppecertifikat hvad enten du er en stor eller lille virksomhed. Hermed fjernes barrierer som masser af administration og høje omkostninger, og du kan koncentrere dig om din virksomhed.

Efter certificeringen får du mulighed for at bruge MSC-logoet. Næsten halvdelen af forbrugerne generkender MSC-logoet og ved, hvad det står for. På denne måde kan du vise, at du støtter bæredygtigt fiskeri.